Nationale Confederatie v/h Kaderpersoneel

Het neutraal vakbondsalternatief voor kaderleden en bedienden

Welkom

Welkom op de site van de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel .
Op deze site vindt U enige basisinformatie over de NCK, over het lidmaatschap en onze bijstand aan onze leden, en een aantal algemene zaken die kaderleden aanbelangen.

Blog

Studiejaren en pensioen

Minister Bacquelaine heeft een maatregel voorgesteld om de mogelijkheid om studiejaren af te laten kopen open te stellen voor iedereen die hogere studies heeft gedaan, ook na de tien jaar grens die nu telt. CD&V en N-VA hebben kritiek geuit op deze maatregel. Hoewel verre van ideaal heeft het voorstel van minister Bacquelaine de verdienste dat er nu tenminste iets mogelijk is.

Onderhandelingen bij ING

De onderhandelingen omtrent de wet Renault bij ING zijn reeds sinds 3 oktober aan de gang. Ook de kadervertegenwoordiging van  de NCK in de ondernemingsraad neemt hieraan deel.

De NCK neemt eveneens deel aan aan de dialoog, gevoerd op het kabinet van de eerste minister, in het bijzijn van de betrokken federale ministers.

Volgend op deze vergadering is er een task force van de federale overheid en de aanwezige vakbonden binnen ING in het leven geroepen die op regelmatige basis bij elkaar komt om zo een gezamelijke strategie uit te dokteren.